Historiska ting

Svenska hjältar och legender II – Birger jarl

Birger jarl omnämns ofta som grundare av Stockholm. Även om han praktiskt taget regerade Sverige fram till sin död 1266, så har han aldrig haft titeln kung.

Han föddes som Birger Magnusson i Östergötland cirka 1210 och hade flera äldre bröder som han växte upp tillsammans med.
Birger började sin karriär som storman och han gifte sig med kung Eriks (den Läspe och Halte) syster Ingeborg. Dessa fick minst 8 barn tillsammans, varav äldste sonen Valdemar fick ta över tronen när kungen dog. Detta eftersom Erik inte hade några egna barn och kvinnor inte ännu tilläts att regera…

Rekonstruktion av hur Birger Jarl troligtvis såg ut. Bild hämtad från stockholmskallan.se

Även om Valdemar blev kung, så var det i praktiken Birger som ensam styrde riket. Hans titel var jarl, en slags rådgivare och kungens högra hand.
Birger jarl sysselsattes med att kuva uppror från flera håll, bland annat från de småländska bönderna (såklart!) och tavasterna i Finland.
Dessutom hade Birger redan under kung Eriks tid varit med och skapat det som Sverige än idag kanske är allra mest känt för: skatteplikten!
Detta stärkte såklart kungamakten ytterligare när upproren slagits ner, och Sverige var under mitten av 1200-talet relativt fredligt och välmående (åtminstone eliten…).
Birger jarl såg även till att stärka Sveriges handelsvägar, framförallt med handelsförbundet Hansan och dåtidens Tyskland.
Förutom att grunda Stockholm så är Birger jarl även känd för att ha reformerat lagarna i Sverige. Lagen skulle nu gälla lika för alla, oavsett var man bodde i landet och bestraffningen för exempelvis, kvinnofridsbrott, inbrott och andra fredskränkande handlingar skärptes.

Ätten som Birger jarl grundade kallas ibland för Folkungaätten, men detta stämmer inte riktigt eftersom Birger själv inte tillhörde folkungarna. (Folkungarna är en benämning på en gruppering som gjorde uppror mot kungamakten med jämna mellanrum).
En modernare benämning på hans dynasti är Bjälboätten, vilken dog ut med kung Valdemars sonson Valdemar Eriksson. (Namnen på den här tiden är som bekant inte de mest fantasifulla…)

Slut på del II!

 

Nästa del kommer att handla om vår första kvinnliga regent… missa inte det!

 

Until next time!

Kommentera