Historiska ting

Svenska hjältar och legender IV – Engelbrekt

Bergsmännens och dalkarlarnas förkämpe Engelbrekt ledde under två år kampen mot den tyranniske kungen…

Han är kanske relativt okänd för många, men inte desto mindre är han viktig i sagan om Sverige! Dessutom kommer han från min hemby Norberg, och han är nog den mest framgångsrika person som Norberg lyckats krama fram de senaste 600 åren… (fram tills Frida Hansdotter föddes 1985).
Engelbrekts släktvapen med tre delade liljor pryder än idag Norbergs kommunvapen, och det säger en del!

Engelbrekt var förebilden för Gustav Vasa menar vissa historieforskare. Bild hämtad från Google.

Engelbrekt Engelbrektsson föddes på 1390-talet i Ängelsberg i Norbergs socken.
Man vet egentligen inte så mycket om hans släkt och uppväxt eftersom han var av utländsk (tysk) härkomst. Men man vet att han var en skicklig militär och talare och han sägs även ha varit en mycket sympatisk och karismatisk ledare.
Engelbrekt utsågs därför till att föra dalkarlarnas talan inför kungen och fogden, som pressade dem alltför hårt med skatter och orättvis behandling.

Men kungen, Erik av Pommern, slog dövörat till eftersom ”hey, vad ska ett gäng bönder göra mot honom? Uppror…? I don’t think so!”
Till slut tröttnade både Engelbrekt och dalkarlarna på detta, och år 1434 startade de ett uppror som varade i 2 år.
Under denna tid hann dalkarlarna bränna och kriga sin väg ända ner till Danmark. Så småningom intog man även Stockholms slott, men kung Erik fortsatte att sätta sig på tvären.
Men Erik insåg snart att han var övermannad och han avsattes 1436. Engelbrekt utsågs då till rikshövitsman, med befäl över armén.
Dock blev Engelbrekts karriär kortvarig. Han lönnmördades i maj samma år av riksrådet Magnus Natt och Dag.

Så vad kan man säga om Engelbrekt egentligen?
Han hyllas ofta som en nationalhjälte, frihetskämpe och som den svenska demokratins grundare. Självklart är detta överdrivet, men det ligger trots det en del sanning i det. Hans uppror bidrog onekligen till att allmogens inflytande över sina egna livsvillkor förbättrades, kungens och fogdens förtryck fick ett slut, samt att Kalmarunionen började lösas upp.
Nästan 100 år senare skulle Gustav Vasa upprepa en mycket liknande bragd där han, som många säkert vet, manade dalkarlarna till kamp mot den onde danske kungen Kristian tyrann!

 

Slut på del IV!

 

Until next time!

Kommentera