Väsen, myter och vidskepelser

Källan till all världens visdom

Visdom kommer med åren brukar man ju säga. Den kommer av erfarenheter, utbildning, jobb, problem, resor, relationer. Allt sånt som utgör livet helt enkelt! Men vad är egentligen visdom? Själva begreppet är ju ganska abstrakt, man kan inte ta på vishet, det finns ingen specifik person som står för visdom. Och det kan vara och betyda olika saker för olika människor.
Jag tycker till exempel att Gandalf personifierar visdom, medan andra tycker att Donald Trump eller Paris Hilton står för visdom.
Det finns inget rätt och fel.

I den nordiska mytologin så trodde man att visdomen hade sin källa vid roten av världsträdet Yggdrasil i form av en brunn, Mimersbrunnen.
Mimer var av jättarnas släkte, och han vaktade brunnen dag som natt. Man såg upp till honom som ett slags orakel, en rådgivare. Hans närvaro fick personer att verka klokare än vad de egentligen var (lite som när man tar in Leif G W för att få TV3 att verka som en kvalitetskanal…)

 

Trädet i Gamla Uppsala som jag döpt till Yggdrasil. Vem vet, jag kanske ska gräva vid rötterna och se om det springer upp en källa med visdomsvatten där?

 

Mimersbrunnen lockade långväga besökare, både människor, alver och gudar!

Mimers kunskap lockade många vetgiriga besökare. Att få dricka brunnens vatten ur hornet Gjallarhorn var många gudars och människors högsta önskan!
Men Mimer krävde alltid något i utbyte för att man skulle få dricka av visdomens vatten i brunnen.
En som inte var rädd att offra sitt ena öga för visdomen var den store guden Oden. Mimer fick ögat och placerade det i Mimersbrunnen, varefter Oden kunde se allt som pågick i världen.

Mimer blev dock halshuggen eftersom ett av gudasläktena inte ansåg att han levde upp till sin beryktade visdom.
Men hans huvud levde trots det vidare tack vare Oden.
Oden ser till att huvudet inte ruttnar genom trollkonster och salvor, och därmed kan Mimer fortsätta att dela med sig av sin visdom till Oden.
Oden tar kanske pris i ”mest vetgirige gud”?

Vad är visdom för er, tycker ni själva att ni har blivit visa med tiden?

 

Until next time!

 

Kommentera