Väsen, myter och vidskepelser

Gudar och gudinnor utan like del VI – Hathor

En till egyptisk gudom! Den bästa om ni frågar mig eftersom hon står för kärlek, sympati, glädje, fest, och allmänt bra saker – Hathor.

Den vanligaste avbildningen av henne är en kvinna med en huvudbonad i form av en solskiva med två kohorn. Alternativt framställs hon som en ko med samma huvudbonad. Egyptierna hade dock egentligen ingen speciell relation till just kossor, så varför man valde att avbilda henne så är lite höljt i dunkel.

Trots att egyptierna allt som allt dyrkade minst ett hundratal gudar och gudinnor genom epokerna, så förblev Hathor en av de främsta ända in till slutet.
När grekerna erövrade Egypten på 300-talet f.Kr. så insåg man nämligen att man inte bara kunde ”radera” en mytologi och kultur som var så extremt gammal och inpräntad hos människorna som levde med den. Så de accepterade den egyptiska religionen, samtidigt som de steg för steg införde sin egen, och slutligen växte de två samman. Denna mix av grekisk och orientalisk kultur skedde framförallt efter Alexander den Stores tid och kallas hellenism efter grekiska Hellas. I Hathors (och Isis) fall såg man många likheter med den grekiska gudinnan Afrodite, och därför fick Afrodite en del av Hathors attribut på avbildningarna som finns av henne från den grekiska tiden.
Detta kan ju tyckas väldigt sympatiskt och storartat av grekerna – att erövra med respekt liksom! Who does that?!
Men självklart var det ett taktiskt drag av Alexander och hans efterträdaree
Även om Alexander sägs ha varit genuint intresserad av främmande kulturer, så led han också av extremt storhetsvansinne. Han visste nog att chansen var större för det grekiska arvet att finnas kvar längre om det fick ta över sakta men säkert…

Hathor - The Cow Goddess
Bild

Hathor i ko-form

Men nog om Alexander!

Hathor var som sagt en av de största och mäktigaste gudinnorna, men samtidigt var hon också nära människorna eftersom hon vakade över barnafödslar, dödsfall, och hon närvarade även vid festivaler och andra tillställningar.
Ursprungligen var hon även en symbol för himlavalvet och gudarnas boning.
Men forskarna spekulerar i om hon från början (omkring 4000 f.Kr) helt enkelt dyrkades som bara en ko, eftersom ”ko-kulter” inte var något ovanligt under förhistorisk tid i dessa trakter.
Senare blev Hathor benämd som mor, syster och maka (lite komplexa familjeförhållanden…) till exempelvis Ra och Horus. Hennes namn betyder bokstavligen ”Horus hus”, så det är rimligt att åtminstone dessa två gudar hade en starkare relation till varandra…

Relaterad bild
Bild

Sanningen och rättvisan (Maat) till vänster, och Hathor i sin mänskliga form till höger.

 

Mycket kan man fundera på och berätta när det gäller Hathor alltså! Kärlek, dans, musik, kossor, kvinnor, barn, med mera. Hathor var en trygghet för egyptierna kan jag tänka mig, som en ständigt närvarande och vakande moder.

 

Until next time!

Kommentera