Väsen, myter och vidskepelser

Gudar och gudinnor utan like del II – Osiris

Här följer en klassisk myt om lönnmord, hat, makt, kärlek, och evighet.

Osiris är underjordens härskare i den fornegyptiska mytologin. Men från början var han en vanlig dödlig människa, med undantag att han kung var i det förhistoriska Egypten.

Myten berättar om hur Osiris bror, Set, var den som slutligen mördade Osiris. Sets egentliga motiv till mordet är okänt, men mycket tyder på svartsjuka och hämndbegär.
Hur som helst hade Set ihjäl den intet ont anande Osiris och utropade sig själv till kung. Men Osiris maka, Isis, sörjde sin man djupt och påbörjade ritualer för att återuppliva Osiris. Men Set upptäckte detta och löste problemet genom att dela broderns kropp i 42 delar och sprida ut dem över hela landet.

Men Isis gav inte upp. Hon tog sin syster Nephtys till hjälp och letade upp alla kroppsdelarna. Med hjälp av skrivkonstens och visdomens gud Thoth, och balsameringsguden Anubis, så lyckades de återställa och återuppliva Osiris. Han blev därmed underjordens gud, och symbolen för balansen mellan liv och död. Han blev den första mumien, och traditionen med att balsamera sina döda tros ha sitt urspung i Osirismyten.

Bild

En välkänd scen ur egyptiernas Dödsbok. Längst till höger syns den mumifierade Osiris och bakom honom står Isis och Nephtys. Den falkhövdade Horus visar vägen för den döde (som är klädd i vitt).
Dödsboken var en central ingrediens i förberedelserna för Livet efter detta. Den innehåller besvärjelser och instruktioner för hur den döde ska ta sig igenom alla prövningar för att nå Osiris rike.
(Kanske ska berätta mer om Dödsboken i ett eget inlägg..? Den innehåller mycket spännande symbolik!)

Enligt vissa lyckades Isis bli gravid med Osiris, medan han fortfarande var död och styckad (antagligen hjälpte magi här!). Andra menar att Isis redan var gravid när Osiris blev mördad.
Hur som helst så födde hon en son, falkguden Horus.
Horus var till en början ett svagt barn, men Isis fostrade honom med besvärjelser och sina magiska kunskaper.
När Horus var vuxen hade han blivit stark nog att utmana Set och hämnas sin fars död.

I konflikten förlorar Horus sitt ena öga, som sedan kom att bli en av de viktigaste religiösa symbolerna i det antika Egypten.

 

Gold figurines of Egyptian gods Osiris, Horus and Isis
Bild

Horus, Osiris och Isis. En av de äldsta gudomliga treenigheterna!

Osiris ursprungliga fornegyptiska namn, Wsjr, är omdebatterat, men vanligen översätts det till ”Den Mäktiga” eller ”Kraftfull gud”. Egyptierna hade nästan inga vokaler i sitt hieroglyf-alfabet nämligen, och de flesta namn på faraoner, gudar och platser är antingen grekiska och/eller latinska adaptioner. Men ibland är det rena gissningar när det helt saknas källor.

Det är dock inte troligt att det talade språket helt saknade vokaler, då skulle det ju bli väldigt komplicerat att prata alls…
Men eftersom det var så pass tidskrävande att hugga in hieroglyfer i sten och nedteckna dem på papyrus, så är det troligt att man därför struntade i att skriva ner vokalerna. Alla som skulle/kunde läsa hieroglyferna visste ju ändå hur orden uttalades.
Men det vet inte vi idag, så därför måste vi helt enkelt gissa eller använda uteslutningsmetoder. Så vi får alltså lita på att efterkonstruktionen av namnet Wsjr till Osiris är rimligt. Och det tycker nog i alla fall jag att det är!

Bild

Osirismyten var en av de mest centrala av myterna i Egypten, alla egyptier kände till den. Myten beskriver inte bara hur en av de viktigaste gudarna kom till, utan den är också ursprunget till symboler och traditioner som levde kvar i nästan 3000 år…

 

 

Annars då……… det är snart färdigskruvat med möbler här, och jag hoppas att ganska snart kunna visa lite bilder från lägenheten! Just nu är det dock för rörigt…
Tills dess hinner jag i alla fall slänga upp nästa del om mytiska gudar – en fornnordisk sådan!

 

 

Until next time!

 

2 kommentarer

Kommentera