Det har nu blivit dags för sista delen i serien om väsen och varelser i folktron. Och vad passar då bättre än att avsluta med det väsen som jag personligen är allra mest rädd för: Spöken!
Ja, jag är faktiskt riktigt rädd för spöken, trots att jag aldrig upplevt något som jag skulle räkna som “spöklikt”. Men det är ju nånting med den där ovissheten som gör att jag är på min vakt på något sätt! Jag tror dock att jag, om jag skulle uppleva något spökfenomen, inte skulle tro på det själv, utan förklara bort det in i det längsta. Jag är ju trots allt rationellt och vetenskapligt lagd, men samtidigt tror jag på krafter och väsen som kanske är bortom vårt förstånd…

Ett av de mest kända spökfotona i historien: Spök-munken i Newby Church, New Yorkshire. Fotot är taget av en pastor år 1963. Långt innan PhotoShop alltså!

Hur som helst. Spöken finns i alla möjliga skepnader och varianter i kulturer över hela världen. I alla tider har människan trott på någon form av ande eller vålnad som kan komma tillbaka från de döda.
I Sverige och Skandinavien har vi ända sedan vikingatiden haft en tro på olika typer av gengångare. En av alla dessa gengångare kallades för draug. Draugen beskrivs som en ondskefull “zombie” som vaktade gravar och gravskatter.

Men när kristendomen spred sig så trodde man att spöken var förknippade med döda personer som inte fått någon ro i sin grav. Det kunde vara människor som inte hunnit uträtta en viss sak under sin livstid, blivit mördade utan att få upprättelse, eller att de bara vill förmedla något till de levande. Vissa spöken sägs vara knutna till en viss plats och visar sig vid exempelvis en specifik tidpunkt. Andra spöken är inte platsbundna, utan förflyttar sig över områden och kan rent av förfölja folk…

Trots årtusenden av tro, och med dagens moderna teknik så har ingen ännu lyckats bevisa spökens faktiska existens. Det finns massvis med prispengar som utlovas från olika håll till den som kan bevisa något paranormalt. Men ännu har ingen lyckats. 

Frågan om spökens existens är lika evig och obesvarad som meningen med livet. Kanske får vi aldrig något svar. Kanske behöver vi inget svar, eftersom det skulle vända upp och ner på hela existensen…

Har ni upplevt något spöklikt någon gång? Kanske rent av sett ett spöke?

 

Until next time!

Loading Likes...