Historiska ting,  Väsen, myter och vidskepelser

En kontinent som försvann.

Kan en kontinent som sägs vara  större än Libyen och mindre Asien tillsammans, plötsligt sjunka ner i havet? Och förutom det, kan en civilisation som sades vara den mäktigaste av alla också den försvinna helt spårlöst, utan att lämna några som helst kvarlevor? Jag har såklart inget säkert  svar på det, för då hade jag inte suttit här… Ja, jag yrar såklart om Atlantis – den försvunna världen, ön som sjönk, civilisationens vagga, etcetera.

Många gånger beskrivs Atlantis kultur vara nästan identisk med antikens Egypten…

Atlantis existens (eller icke-existens) har debatterats i århundraden av allt ifrån filosofer, poeter, arkeologer, geologer, med flera. Men ingen vet säkert! Det finns inga konkreta bevis som talar för att Atlantis verkligen existerade. Man kan undra varför man inte bara släpper det och går vidare? Ingen käbblar ju om ifall Sjumilaskogen eller Landet i fjärran verkligen har existerat… Så varför fortsätter då högt ansedda forskare runtom i världen att leta efter en värld som beskrevs av en filosof för över 2000 år sedan? Därför att det relativt ofta görs upptäckter som kan knytas till ett eventuellt sjunket rike, till Atlantis. 
Det som oftast talar emot hela idén om Atlantis är att det helt enkelt inte är möjligt för en så pass stor kontinent att bara sjunka ner i havet. Då skulle man fortfarande kunna se spår av detta. Skeptiker menar också att Atlantis bara är Platons beskrivning av en utopi som aldrig funnits på riktigt, precis som flera andra av hans filosofiska anekdoter. (Om man har läst Platon så vet man att han inte alltid var solklar i sina dialoger och tolkningsutrymmet är typ obegränsat…)

Vad är det då som talar för att ett rike som Atlantis faktiskt kan ha existerat? Till att börja med så vet man egentligen inte exakt var denna kontinent ska ha legat. Mest troligt är någonstans mitt i Atlanten, men det finns många hypoteser, och vissa menar att civilisationen inte alls gick under, utan förflyttades och levde vidare genom exempelvis den egyptiska kulturen. Man har även upptäckt en enorm platå under vattnet på den plats där Atlantis tros ha legat en gång i tiden.

En viktig del i den historiska forskningen består av att tolka och omtolka historiska källor. Om vi då från början inte ens vet platsen för det vi letar efter, så blir det nog mycket svårt att både bevisa och motbevisa något…
Jag tror definitivt att ett rike som Atlantis kan ha existerat för mycket länge sedan, men inte att det var så stort som det beskrivs. Arkeologer gör ju ständigt upptäckter bara på land över hela världen. För att då inte tala om vad som kan finnas på botten av våra världshav, som vi bara upptäckt en ytterst liten del av!

Har Atlantis funnits? Kika in det här och fundera!

 

 

 

Until next time!

Loading Likes...

Kommentera